szkolenia bhp białystok

Cele ergonomii

Ergonomia jest taką dziedziną wiedzy, która zajmuje się badaniem warunków pracy. Ergonomia stanowi naukę o pracy, jest więc dyscypliną naukową zajmującą się odpowiednim przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska oraz szeroko pojętnych warunków pracy do anatomicznych oraz fizycznych możliwości człowieka. JakPublic/images/037.jpgDodane: 22-06-2020 12:44

Powrót do pełnej wersji: szkolenia bhp białystok